VEGA č. 1/4639/07 Úloha a postavenie univerzít pri budovaní regionálnych sietí ako predpokladu regionálneho rozvoja

 
Základné informácie   |   Program konferencie   |   Zoznam účastníkov konferencie

Pozvánka   |   Fotogaléria   |   Prezentácie   |   Zborník

Fotogaléria

Photo by: uniinnsbruck at flickr.com, image adapted in accordance with Attribution 2.0 Generic Creative Commons licence